مدیر

اخبار سایبریاخبار فوریارزیابی امنیتی شبکهتحلیل تکنولوژی های امنیتی

گزارش ایران سایبر: امنیت اطلاعات و مدیریت رویدادها (SIEM)

محصولات و خدمات نرم افزاری SIEM شامل ترکیبی از مدیریت امنیت اطلاعات (SIM) و مدیریت رویدادهای امنیتی (SEM) می باشد....

ادامه مطلب
1 2 42
صفحه 1 از 42